mimibazar.cz mimibazar.cz - MIMIBAZAR.cz - rodinny inzertní server

mimibazar.czWebsite Profile

Title: MIMIBAZAR.cz - rodinny inzertní server
Keywords: bazar,mimibazar,děti,koupím,prodám,prodej,inzerce
Description:MIMIBAZAR.cz - rodinny inzertní server
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

mimibazar.cz Information

Website / Domain:mimibazar.cz
Website IP Address:88.86.119.182
Domain DNS Server:ns2.superhosting.cz,ns1.superhosting.cz,ns3.superhosting.cz

mimibazar.cz ranks

Alexa Rank:23327
EveryoneDomain Rank:7
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

mimibazar.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$208,438
Daily Revenue:$571
Monthly Revenue:$17,131
Yearly Revenue:$$208,438
Daily Unique Visitors:52,538
Monthly Unique Visitors:1,576,140
Yearly Unique Visitors:19,176,370

mimibazar.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Server Apache
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html
Date Thu, 20 Sep 2018 21:10:10 GMT

mimibazar.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
bazar 11 0.79%
mimibazar 11 1.43%
děti 1 0.06%
koupím 0 0.00%
prodám 0 0.00%
prodej 6 0.52%
inzerce 3 0.30%

mimibazar.cz Similar Website

Domain WebSite Title
mimibazar.sk MIMIBAZAR.sk - rodinny inzertny server
kupkaru.cz automobilovy inzertní server, autoinzerce zdarma - KupKaru.cz
regionvalassko.cz Region Vala?sko - zpravodajsky a inzertní server
mamyseznam.cz MáMY SEZNAM mimibazar| dětsky bazar | vybavi?ka pro miminko | www baby bazar cz
tuningbazar.cz Tuning Bazar - inzertní server zamě?eny na tuning
gamebazar.cz Gamebazar.cz - Nejp?ehledněj?í inzertní server pro konzolové hrá?e
slevonemo.cz SLEVONEMO.cz - Slevy nemovitosti a na jednom místě | Slevovy inzertní realitní server, byty na prod...
erotika-prace.cz Práce v erotice - největ?í inzertní server - nabídka, poptávka práce v erotice
gmod.cz Garry'smod Sandbox Server ? CZ/SK
detsky-bazar.sk Mimibazar, dětsky bazar - detsky-bazar.sk
babybord.nl ACTIVE24.CZ - hledany virtuální server neexistuje
amazake.nl ACTIVE24.CZ - hledany virtuální server neexistuje
kutime.cz ACTIVE24.CZ - hledany virtuální server neexistuje
eshoprychle-videokurz.cz ACTIVE24.CZ - hledany virtuální server neexistuje
sousaphones4ever.nl ACTIVE24.CZ - hledany virtuální server neexistuje
masiv.cz ACTIVE24.CZ - hledany virtuální server neexistuje
cristallino.cz ACTIVE24.CZ - hledany virtuální server neexistuje
pillsalaive.com ACTIVE24.CZ - hledany virtuální server neexistuje

mimibazar.cz Alexa Rank History Chart

mimibazar.cz aleax

mimibazar.cz Html To Plain Text

MIMIBAZAR.cz - rodinny inzertní server MIMIAUKCE.cz MIMISHOP.cz inzerce inzerenti diskuse kon?ící aukce novinky na Mimishopu návod na inzerci ?asté otázky podmínky inzerce mo?nosti reklamy kontaktujte nás... ?LENSTVí INZERENTI HODNOCENí KOMENTá?E DISKUSE FOTKY MAGAZíN BLOGY NáVODY BYDLENí PORADNA RECEPTY VTíPKY Blogy na Mimibazaru! Za?něte psát sv?j blog i Vy, budeme odměňovat! P?ij?te se podělit o ka?dodenní radosti a starosti do DISKUZí. Na?erpejte inspirace nejen pro Va?e BYDLENí a HOBBY v na?í FOTOGALERII. Nabízíte stejné zbo?í ve více barevnych variantách ?i velikostech? Vyu?ijte kopírování inzerce! Upozorněte na své akce a slevy! Vyu?ijte textovou reklamu. Hledáte recenze zbo?í? Zku?enosti, ale také nejr?zněj?í rady najdete v PORADNě. Sledujte nás na Facebooku. U? jste zkusili zkopírovat inzerát do aukce? Je to snadné a zvy?íte tak ?anci na prodej! Inzerujete na CZ i SK Mimibazaru? Propojíme Va?e ú?ty a inzerci jednodu?e na pár kliknutí zkopírujte mezi svymi bazárky! Něco Vám na Mimibazaru chybí? Chtěli byste něco p?idat? Zajímá nás Vá? názor, NAPI?TE NáM! ?erpejte inspiraci ve vynikajících receptech z Mimibazaru, oko?eněnych ?petkou zku?eností známého kucha?e Romana Hadrbolce v na?í jedine?né KUCHA?SKé KNIZE. ?těte novy MAGAZíN! Zajímavosti pro ka?dy den. Nepropásněte slevu 15% na vychytany systém online faktur SUPERFAKTURA! Nákup bez rizika! Garantujeme vrácení peněz v programu OCHRANA KUPUJíCíCH ! U?ívejte vyhod ?lenství ihned, bez ?ekání na bankovní p?evod. Pla?te p?es GoPay! U?et?ete po?tovné! VYHLEDáVEJTE prodejce ve Va?em okolí. ?lenství Ametyst ji? za 59 K?. Nyní mo?nost OBJEDNAT i na 1 měsíc! Navíc získáte ?anci vyhrát ve slosování o ceny! Vyu?ívejte AKTUALIZACE! Udr?ujete tak inzeráty na p?edních pozicích a zvy?ujete ?anci na prodej zbo?í. Nově na GoPay mo?nost online p?evodu pomocí PLATBA24 ?eské spo?itelny. > Vyhledej na Mimibazaru: Roz?í?ené vyhledávání Vybíráme z Magazínu P?írodní podpora libida i plodnosti Okolo pětat?icátého roku věku se těla, jak ?enská, tak mu?ská, za?nou pomalu adaptovat na to, ?e by měla mít svou biologickou roli splněnou. Co? v praxi znamená, ?e nám za?ne ubyvat pohlavních hormon?. To má vliv p?edev?ím na změnu poměru svalové hmoty a tuku v těle, u pán? na potenci a libido, u ?en zase nap?íklad vynechávání ovulace, zhor?enou ?innost vaje?ník? nebo jiné problémy s menstrua?ním cyklem. Tato lidská p?irozenost se nicméně dá tro?ku ovlivnit. Dobrá zpráva je, ?e nám k tomu dopom??e bylina. Jak vykouzlit velké o?i Ka?dá zru?ná ?ena umí pomocí makeu-pu poopravit kdejaky ?nedostatek“, ktery jí p?íroda nadělila. Zamaskování nedokonalostí pleti je vlastně témě? automatická schopnost, ale pak jsou tady tro?ku obtí?něj?í úkoly. S nimi nám v poslední době dost pomohl trend contouringu, ktery ov?em jen vyu?ívá modelování kostní struktury obli?eje pomocí světlych a tmavych barev. M??eme si zú?it nos, zamaskovat dvojitou bradu a podobně. Ale... jak si zvět?it o?i? Pro? se máma nemusí sna?it byt dokonalá Pamatujete si na to, jaké to bylo s prvním dítětem? Jaké to bylo v man?elství těsně po svatbě (nebo v těch ?nejdokonalej?ích“ za?átcích)? Co v?echno jsme stíhaly, dělaly a chtěly? A uvědomujete si také, v jakém jsme byly stresu? Honba za dokonalostí je mytus, ktery ohro?uje v?echny maminky, man?elky a jejich partnery, man?ele, děti a celou rodinu i p?átele. Proto?e ?ádny ?lověk není stroj a to, co si myslíme, ?e musíme, vět?inou jenom z nějakého d?vodu chceme. 11 znamení, ?e nosíme make-upu a? p?íli? Vět?ina rad a doporu?ení se zamě?uje na to, jak vylep?it na?í zkrá?lovací proceduru, jaké produkty jsou je?tě nutně pot?eba k tomu, abychom byly je?tě krásněj?í, jak se starat o vlasy, ple?, ?asy, rty, obo?í... A jak je zdokonalovat. Je to past. Proto?e snadno ztratíme p?ehled o tom, jak vlastně vypadáme ?ve skute?nosti“ a jakmile nám nevadí vstávat o hodinu (dvě, t?i...) d?íve, jenom abychom se stihly p?ipravit do provozního módu, m??eme se hrdě prohlásit za ?leny ?A?mocmakeup klubu“. Záke?né migrény Migréna se zdaleka nerovná bolest hlavy. V?ichni ti, kte?í ka?dé své pobolívání hlavy nazyvají migrénami, by dostali od migrenik? pěkně vynadáno – migrény jsou stavy, které ?lověka ?asto a? paralyzují. Jsou s nimi spojené i jiné pr?vodní jevy, jako jsou nevolnost, zvracení, p?ecitlivělost na světlo a zvuk, pop?ípadě zrakové ?p?eludy“ zvané aura. Migréna vás doslova vy?adí z provozu. Co ji m??e spou?tět? A co dělat, abychom těmto nep?íjemnym záchvat?m co mo?ná nejú?inněji p?edcházeli? Pravidelné měsí?ní losování, ve kterém m??ete vyhrát i vy Vyherci b?eznového losování Martina S. (sanitram) ID 291245 - Kupón hodnotě 1.600,- K? na nákup v e-shopu www.vyprodej-slevy.cz Karolina S. (nasjonas) ID 420880 - Kupón v hodnotě 1.500,- K? na brandnooz box "Cely rok spolu" www.brandnooz.cz Alena S. (Alasok) ID 364801 - Kupón v hodnotě 1.500,- K? na nákup luxusních jeans na www.jeany.cz Monika R. (monire1) ID 60836 - Kupón v hodnotě 1.500,- K? na nákup v e-shopu www.krasaprozeny.cz Adriana S. (Waamp) ID 242046 - Kupón v hodnotě 1.000,- K? na nákup v e-shopu www.mamitati.cz Markéta E. (Marrrkéta) ID 343825 - Balí?ek německé drogerie v hodnotě 1.000,- K? - www.secondhand-marcela.cz Ilona V. (ilovac) ID 13835 - Kupón v hodnotě 1.000,- K? na brandnooz box "Cely rok spolu" www.brandnooz.cz Romana ?. (romick) ID 42 - Kupón v hodnotě 1.000,- K? na nákup v e-shopu www.sperkyprozeny.cz jana ?. (vajgarka) ID 532484 - Kupón v hodnotě 1000,- na nákup zbo?í v e-shopu www.happymum.cz vyherci p?edchozích losování Mohlo by vás také zaujmout Mimibazar spolupracuje se Superfakturou! Zajistili jsme Vám skvělou slevu 15% p?i objednání jakéhokoliv ?lenství online faktura?ního systému Superfaktura. Vyu?ijte tuto jedine?nou nabídku a vyzkou?ejte si to hned! Sta?í kliknout sem. Ochrana kupujících Mimibazar je bezpe?né místo pro va?e nákupy. Nakupujte od prodejc? s logem Ově?ená adresa a p?i splnění podmínek vám vrátíme peníze zpět a? do vy?e 5000 K?. ... dal?í informace Logo Ově?ená adresa Na bezpe?ném pr?běhu uskute?něnych obchod? prost?ednictvím Mimibazaru nám velice zále?í. Abychom maximálně zabezpe?ili pr?běh transakcí, rozhodli jsme se zavést novy status pro prodávající i kupující, a to status OVě?ENé ADRESY. Cílem tohoto statusu je nabídnout u?ivatel?m zvy?ení své věrohodnosti na portále tím, ?e si nechají ově?it svou adresu. ... dal?í informace Logo Ově?eny obchodník Pro komer?ní prodejce se ?lenstvím Safír, Smaragd, Diamant a K?i??ál jsme p?ipravili mo?nost ozna?ení logem Ově?eny obchodník. Logo mohou získat obchodníci, kte?í splní v?echny pot?ebné podmínky a nále?itosti pro u?ívání daného loga. Pokud máte o logo zájem, doplňte si prosím v?echny po?adované údaje pro splnění podmínek za?azení a kontaktujte administrátorku na e-mailu zmeny@mimibazar.cz ... dal?í informace NEJNOVěJ?í NABíDKY NA?ICH INZERENT? Lenka P. (pslenka) ID 207990 mimibazar.cz/pslenka aktualizace: 7.4.2017, 7:59 inzertní fotografie: 871|70 HODNOCENí 592 Jana Prok?ová (jprok) ID 139985 Nav?tivte ná? E-shop mi...

mimibazar.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Thu Apr 27 17:18:47 2017
domain: mimibazar.cz
registrant: AFFECTIO
admin-c: INETCZ-9PUCMO-43785
admin-c: AFFECTIO
nsset: NSS:SUPER-NETWORK:1
registrar: REG-TELE3
registered: 23.05.2004 18:45:00
changed: 05.01.2015 20:10:15
expire: 23.05.2022
contact: AFFECTIO
org: Affectio, s.r.o.
name: Bohdan ?koda
address: Závodní 1245/91
address: Ostrava - Záb?eh
address: 70030
address: CZ
phone: +420.608757157
e-mail: bohdan@bohdan.cz
registrar: REG-TELE3
created: 22.12.2014 08:39:00
contact: INETCZ-9PUCMO-43785
name: Bohdan Skoda
address: Franti?ka Lyska 1603/14
address: Ostrava - Bělsky Les
address: 70030
address: CZ
e-mail: skodabohdan@hotmail.com
registrar: REG-TELE3
created: 11.10.2003 15:05:00
changed: 06.08.2012 16:31:32
nsset: NSS:SUPER-NETWORK:1
nserver: ns1.superhosting.cz (95.168.195.129)
nserver: ns2.superhosting.cz (88.86.116.42)
tech-c: SUPER_NETWORK
tech-c: SB:SUPER-NETWORK
registrar: REG-GENREG
created: 01.10.2007 02:00:00
changed: 19.01.2015 14:27:05
contact: SUPER_NETWORK
name: Zdenek Cendra
address: Bilejova 407
address: Straz nad Nisou
address: 46303
address: CZ
phone: +420.296826296
e-mail: zdenek@superhosting.cz
registrar: REG-GENREG
created: 25.11.2004 02:35:00
changed: 08.02.2010 09:15:01
contact: SB:SUPER-NETWORK
org: SuperNetwork s.r.o.
name: Zdenek Cendra
address: Bilejova 407
address: Liberec
address: 46303
address: CZ
e-mail: zdenek@superhosting.cz
registrar: REG-GENREG
created: 25.11.2004 03:05:0


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en